Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลับหน้าหลัก
: : ประกาศข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา
รหัสผู้ใช้ระบบ :  (รหัสนักศึกษา)
รหัสผ่าน :  (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)
   
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วในขณะนี้สามารถล็อคอิน
       เข้าสู่ระบบโดยรหัสประจำตัวนักศึกษาและรหัสผ่านเป็นเลขประจำประชาชน 13 หลัก ในส่วน
       ของรหัสนักศึกษา

     
 ระดับ ปวช.ให้เติม 00ตามด้วยรหัสประตัวนักศึกษา / ระดับ ปวส.ให้เติม 11ตามด้วยรหัส
       ประจำตัวนักศึกษา
กำหนดการรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2558
       ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน