Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลับหน้าหลัก
: : ประกาศข่าวสาร
รหัสผู้ใช้ระบบ :  (รหัสนักศึกษา)
รหัสผ่าน :  (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)
   
 
ศิษย์เก่าสามารถล็อคอิน  เข้าสู่ระบบโดยรหัสประจำตัวนักศึกษาและ
       รหัสผ่านเป็นเลขประจำประชาชน 13 หลัก ในส่วน ของรหัสนักศึกษา
ที่ศึกษาจบ
     
 ระดับ ปวช.ให้เติม 00ตามด้วยรหัสประตัวนักศึกษา / ระดับ ปวส.ให้เติม 11ตามด้วยรหัส
       ประจำตัวนักศึกษา